Regulering af beskatning og miljøtillæg pr. 1. januar 2024

På baggrund af den grønne vejtransportaftale fra 2020, hvor ambitionen er at få 1 million grønne biler på vejene og en kraftig CO₂-reduktion frem til 2030 reguleres beskatning, tillæg og afgifter pr. 1. januar 2024.

 

Hvordan ser ændringerne ud?

Rente af restafgiften

I 2023 så vi en stigning i renten for restafgift, der i 1. halvår af 2023 var på 2,3 % og i 2. halvår af 2023 var på 4,4 %. Fra 1. januar 2024 vil rentesatsen stige yderligere til 5,5 % i 1. halvår af 2024.

 

Ændring i beskatningsprocenten

I 2024 kommer der igen ændringer i beskatningsprocenten, som afhænger af, om bilens værdi er over eller under 300.000 kr. Beskatningsprocenten for 2024:

  • 23 % af bilens værdi op til kr. 300.000 kr. (23,5 % i 2023)
  • 22 % af bilens værdi der overstiger kr. 300.000 kr. (21,5 % i 2023)

 

Miljøtillæg

Miljøtillægget er de sidste år steget gradvist, så det bliver dyrere at køre benzin- eller dieselbil i forhold til elbil. Elbiler er også omfattet af et miljøtillæg dog ikke i samme beløbsstørrelser. Miljøtillægget stiger fra 450 % i 2023 (ejerafgift x 4,5) til 600 % i 2024 (ejerafgift x 6). Læs mere om periodiske afgifter her.

 

Bundfradraget fastfryses

Regeringen har afsat 200 mio. kr. på Finansloven 2024 til at udskyde den planlagte afgiftsstigning på elbiler. Det var planen, at afgiften på elbiler skulle stige i det nye år som led i den trinvise indfasning af registreringsafgift for elbiler, men det sker ikke. I stedet fastfryses bundfradraget for nulemissionsbiler og fastholdes i 2024 og 2025.

Fastfrysning af bundfradraget har kun indflydelse på registreringsafgiften på elbiler, der overstiger 400.000 kr., og som betaler registreringsafgift. I 2023 var beløbet på ca. 449.000 kr. inkl. moms, og i 2024 bliver beløbet ca. 436.000 kr. inkl. moms.

Det betyder i praksis, at registreringsafgiften for elbiler over grænsen stiger med maksimalt ca. 8.500 kr. i stedet for de oprindelige ca. 10.500 kr.