Nye mobilitetstendenser stiller krav til leasingselskaberne

Øget digitalisering har ledt til udvikling af nye transportformer og -muligheder, som i de seneste år har tilføjet et helt nyt lag til begrebet mobilitet. Mobilitet beror ikke længere på at tænke i specifikke transportmidler, men i stedet på at løse et bestemt mobilitetsbehov om at komme fra ét sted til et andet. Dette skaber helt nye muligheder og behov, men kræver også, at leasingselskaberne konstant udvikler sig for at imødekomme disse nye behov.

I NF Fleet lever og ånder vi for hele tiden at rådgive vores kunder omkring mobilitet på en pålidelig, sikker og effektiv måde” fortæller Ole Christiansen, General Manager i NF Fleet Danmark. For at holde os opdaterede i et marked, der konstant er under udvikling, monitorerer vi hele tiden de seneste mobilitetstrends – nationalt såvel som internationalt. For at give et indtryk af, hvor branchen er på vej hen og hvilke mobilitetsløsninger, der arbejdes på for øjeblikket, vil vi i den kommende tid gå i dybden med en masse spændende emner inden for mobilitet.

Fra langvarige relationer til fleksibilitet og digitalisering

God service og rettidig omhu har bidraget til at sikre langvarige relationer mellem leasingselskaberne og deres kunder. På det seneste oplever vi imidlertid også, at der stilles andre og nye krav til leasingselskaberne, herunder en stigende interesse for fleksible og innovative løsninger ift. mobilitet. Derudover ser vi generelt en stigende digital professionalisering blandt kunderne, som gør, at leasingselskaberne også tvinges til at blive mere digitale for at kunne tilbyde det, kunderne efterspørger allermest. I NF Fleet er digitalisering derfor en af vores helt store fokusområder.

Virksomhedernes behov afspejler arbejdsmarkedet

Leasing er traditionelt kendetegnet ved at være en fast aftale med en bestemt løbetid og til en bestemt pris. Den øgede efterspørgsel på fleksibilitet oplever vi også smitter af på leasingaftalerne, og dette matcher i højere grad den udvikling, der finder sted på arbejdsmarkedet. I dag sker der en større udskiftning af medarbejdere og dermed en større udskiftning af firmabiler. Kortere ansættelsesforhold betyder, at leasingaftalerne skal give virksomhederne mulighed for at tilpasse kontrakten til de ændrede forhold med fx kortere leasingperioder og mere fleksible termineringsforhold. Korttidsleje og korttidsleasing er eksempler på ydelser, der allerede nu kan imødekomme behovene. Men tendensen går i retning af endnu flere muligheder – og ikke kun inden for leasing.

Begrænsningerne sættes lige nu af leasingselskaber og virksomheder

Lige nu og her er mobilitet hos medarbejderne i en virksomhed i høj grad fokuseret på ét transportmiddel, nemlig firmabilen. Det, leasingselskaberne og virksomhederne stiller til rådighed, sætter begrænsninger for forbrugerne og medarbejderne. Når fokus er på ét transportmiddel, fx firmabilen, beror valget af firmabiler på de kortvarige behov året rundt. Det er ikke kun vigtigt, hvad firmabilen skal bruges til i hverdagene, men weekender samt vinter-, sommer- og efterårsferier bliver tænkt ind i valget i lige så høj grad som hverdagen, selvom disse kun udgør en brøkdel af året. Af denne grund ser vi tit, at valget ender på en stor og dyr bil med plads til hele familien, så bilen til fx sommerferien er i hus med det samme.

Det er samme problemstilling, der ofte skaber det, der er blevet døbt ”rækkeviddeangst” i forbindelse med elbiler. Trods et stigende antal ladestandere til elbiler, er infrastrukturen til elektriske køretøjer endnu ikke på et niveau, der kan måle sig med infrastrukturen til benzin- og dieselbiler. Derfor ser vi, at forbrugerne holdes tilbage af en angst for, at elbilen løber tør for strøm mellem to ladestationer. Det betyder også en generel frygt for, at elbilen ikke kan dække deres rækkeviddebehov året rundt, fordi infrastrukturen halter.

Begge disse problematikker er karakteriserede af, at valget af firmabil beror på kortvarige behov, der ikke er optimale for hverken pengepungen eller miljøet størstedelen af tiden. For at imødekomme problemstillingerne, har både virksomheder og leasingselskaberne ansvaret for at muliggøre endnu mere fleksibilitet for den enkelte medarbejder.

Den nye mobilitet tænker ikke transportmiddel først

Virksomhederne forventes for eksempel i den nære fremtid at give medarbejderne et mobilitetsbudget frem for et budget specifikt til firmabil. Et fleksibelt mobilitetsbudget kan give medarbejderen mulighed for at vælge at skifte mellem egen bil, puljebiler, firmabil, cykel, elcykel, offentlig transport eller noget helt syvende alt afhængigt af de aktuelle behov. Fremtiden vil højst sandsynligt også byde på endnu mere fleksible leasingordninger fra leasingselskabernes side. Disse kunne eksempelvis muliggøre midlertidige skift mellem biler eller skift til et helt andet transportmiddel, så behovet til ferien, weekenden eller endda fyraftenen dækkes – men kun i den givne periode. Spiller virksomheder og leasingselskaber sammen, er løsningen optimal.

Der bliver altså på tværs af industrier tænkt mobilitet i langt bredere forstand end førhen. Rejseplanens nyeste udvidelse er også et godt eksempel på, at behovet for at komme fra a til b ikke favoriserer ét transportmiddel, og at virksomheder, der udbyder mobilitetsløsninger, allerede har fået øjnene op for dette. Nu inkluderer Rejseplanens resultater nemlig også andre former for mobilitet end blot kollektiv trafik. Både delecykler, bybiler, indenrigsfly og samkørsel vises som alternative måder at komme frem til destinationen på.

Digitalisering baner vejen for optimeret mobilitet

Udvidelsen af Rejseplanen illustrerer, at der er behov for digitale løsninger for at optimere fremtidens mobilitet. Digitalisering i form af bl.a. dataopsamling bliver i stigende grad nøglen til at optimere kundetilfredsheden og driftsomkostningerne til virksomhedens flåde. Vi ser tendenser mod, at leasingbranchen begynder at fokusere på teknologi, som kan sikre kunderne viden om bl.a. bilernes brændstofforbrug, CO2-udledning, kilometerstand og servicebehov. Kombineret med en fleksibel leasingaftale vil oplysningerne fx kunne bruges som grundlag for automatisk at tilpasse leasingkontrakten i takt med ændringer i kørselsbehovet samt til at kortlægge brugerens reelle behov og dermed få skabt den optimale fleksible løsning til den enkelte bruger.

Mobilitetstendenserne stikker i alle retninger, og så alligevel kun én: fleksibilitet er nøgleordet for fremtidens mobilitet, og digitalisering er bl.a. dét, der gør det muligt for leasingselskaberne og andre virksomheder, der udbyder mobilitetsløsninger, at tilbyde dette. ”Vi stræber efter at udbygge relationerne til vores kunder gennem både fleksibilitet og digitalisering, og vi vil sørge for, at vores kunders mobilitetsbehov bliver opfyldt af nutidens og fremtidens mobilitetsløsninger. Derfor er vores ambition konstant at følge med i og være på forkant med tidens tendenser.” afslutter Ole.

I løbet af den kommende tid vil vi gå meget mere i dybden med artikler om mobilitet og bringe opdateringer om de nyeste tendenser på markedet. Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I mere end velkomne til at kontakte jeres bilrådgivere. Find flere kontaktoplysninger her.