Ny lov om beskatning af firmabiler er vedtaget

Beskatningsgrundlaget for en firmabil har indtil nu været defineret som bilens indkøbspris.

Et flertal i folketinget har nu besluttet, at det fremadrettet fra og med måned fire skal være markedsprisen, der definerer beskatningsgrundlaget for en firmabil.

Det betyder, at vi fremover kan oplyse beskatningsgrundlaget for de første tre måneder. Fra og med måned fire, vil beskatningsgrundlaget være en teknisk nyvognspris, der følger den lovpligtige genberegning, som har fundet sted siden den 3. oktober 2017. Genberegningen foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi, senest når bilen er fire måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres denne markedsværdi til bilens første indregistreringsdato og således fremkommer den tekniske nyvognspris.

Dette medfører en naturlig usikkerhed om beskatningsgrundlagets størrelse fra og med måned fire, idet beregningen tager udgangspunkt i en markedsvurdering, som ikke er kendt ved leasingkontraktens indgåelse.

Hos NF Fleet viser historiske genberegninger, at en typisk firmabil som Ford Mondeo, VW Passat, Mercedes C-Klasse, Audi A4 og Volvo V60 vil stige mellem 150 og 500 kroner efter skat pr. måned.

Vi arbejder på at blive mere præcise i vores estimater, men vil altid være begrænset af, at det er en markedsvurdering, som ligger til grund for det genberegnede beskatningsgrundlag.

De nye regler gælder for alle, der skifter bil fra og med den 1. februar 2020 uanset bestillingsdato og uanset om der er tale om en helt ny bil eller en bil, som overtages fra en kollega. Biler, som overtages, vil dog ikke blive ramt, såfremt første indregistreringsdato ligger før den 3. oktober 2017.

Det er vigtigt at understrege, at firmabilsbrugere, som er blevet beskattet af deres firmabil i januar 2020 eller tidligere, ikke vil blive ramt af den nye lovgivning.

Leasingydelsen vil fortsat være fast gennem hele kontraktforløbet. Det ændrer den nye lovgivning ikke ved.

Lempelse i beskatningen af miljøvenlige biler

I 2020 indføres et særligt skattefradrag på 40.000 kroner for både elbiler og plug-in-hybridbiler. Fradraget er gældende for perioden 1. april til 31. december 2020. Helt konkret kan der i denne periode fratrækkes op til 3.333 kroner i den månedlige brutto-beskatning. Der er ingen krav til anskaffelsesdato, så elbiler og plug-in-hybridbiler, der allerede er indregistrerede, får også glæde af dette fradrag. Dette fradrag er i henhold til den vedtagne lovændring kun gældende for 2020, og der er således ingen garanti for at fradraget fortsætter i 2021.