NF Fleet hjælper Nordea mod en grønnere bilflåde som led i Nordeas ambitiøse CO2-mål

Nordea har et mål om at reducere deres CO2-udledning med mindst 50 % for at opnå et nettopositivt CO2-aftryk i 2030. Som et led i dette har Nordea bl.a. besluttet at konvertere hele deres bilflåde til grønne biler med hjælp fra NF Fleet.

Ud over det ambitiøse mål om at reducere Nordeas egen CO2-udledning er målet samlet at være en CO2-netural bank i 2050. Det betyder bl.a., at Nordea inden 2030 vil reducere CO2-aftrykket fra låne- og investeringsporteføljekunder med 40-50 %. Der er mange små skridt på vejen mod at nå disse mål, og for at bidrage til den interne målsætning har Nordea søgt råd hos NF Fleet.

Nordea kom til NF Fleet med en ambition om at gøre bilflåden grønnere. De ville indtil videre gerne skære grænsen for CO2-udledning af deres firmabiler ned fra 150 gram til 95 gram CO2 per kilometer kørt for at støtte op om EU's klimaambitioner. Som Nordeas leasingpartner har NF Fleet hjulpet til med at lave en større analyse af behov og muligheder samt lægge en konkret plan for, hvordan Nordea kunne komme i mål med reduktionen af CO2-grænsen.

Samarbejdet med NF Fleet er vigtigt for at få en grønnere bilflåde og nedbringe CO2-udledningen. Jeg kan kun sige, at vi har været super tilfredse med dén rådgivning, vi får fra NF Fleet, og det har været et godt samarbejde, som jeg selvfølgelig håber vil fortsætte langt ud i fremtiden.” fortæller Torben Brams, der faciliterer den grønne omstilling hos Nordea.

For Nordea startede ønsket om en grønnere bilflåde allerede for år tilbage. I forhold til implementeringen har de dog ventet på et attraktivt marked for el- og plug-in-hybridbiler både ift. udvalg, økonomi og ladeinfrastruktur til deres medarbejdere. Nu er tiden for dette kommet, og fra 1. januar 2021 skal alle nye leasingkontrakter for Nordeas firmabiler nu enten være en elbil eller en plug-in-hybridbil under 95 gram CO2 per kilometer, hvilket betyder, at Nordeas bilpark om 3-4 år vil være fuldstændig grøn.

Rammen for Total Cost of Ownership (TCO) for medarbejdernes biler har Nordea ikke haft behov for at ændre på, for med denne TCO-ramme har medarbejderne stadig mulighed for at vælge forskellige typer firmabiler ligesom før, men nu er de bare grønne. Som en ekstra bonus har medarbejderne fra 2021 endda endnu flere valgmuligheder i forhold til bilmærker, end de havde før. Der er faktisk frit valg på alle hylder, så længe bilmærket tilbyder elektriske biler inden for de økonomiske rammer. Derudover hjælper NF Fleet p.t. til med at undersøge mulighederne i markedet for ladestandere og -abonnementer med henblik på at imødekomme fremtidens efterspørgsel for opladning af elbiler.

Nordeas bilflåde består på nuværende tidspunkt af omkring 450 biler på nordisk plan. 124 af de 450 leasingkontrakter hos NF Fleet består i dag af grønne el- og plug-in-hybridbiler, hvilket allerede er et godt udgangspunkt på vejen til en grønnere bilpark. Nordea har ikke fået andet end positive tilbagemeldinger på den nye bilpolitik fra medarbejderne, og dem, som allerede er konverteret til en grøn firmabil, er yderst tilfredse.

Hvis du og din virksomhed også går med drømme om at konvertere bilflåden til at være mere klimavenlig, står NF Fleet klar til at hjælpe jer med at konkretisere jeres drømme og bistå jer med den grønne omstilling. Læs mere om NF Fleet Electric her.